24April Društveno - ekonomska integracija nezaposlenih žena u Pčinjskom okrugu

Ovo je jednogodišnji projekat koji je poèeo u oktobru 2005. Projekat je realizovan u partnerstvu sa ABC centrom za mir, sigurnost i toleranciju i u saradnji sa Turistièkom organizacijom i narodnim Univerzitetmo iz Vranja.

Projekat je imao za cilj da motiviše, edukuje i ukljuèi nezaposlene žene u proizvodne aktivnosti, poboljša finansijsku situaciju istih; da ostvari saradnju izmeðu neprofitnih organizacija i javnih institucija, kao i da oèuva kulturnu baštinu Pèinjskog kraja.

Projektom je, u izvesnoj meri, rešen problem nezaposlenosti, kao i oèigledan pad industrijske proizvodnje u Pèinjskom okrugu, otvaranjem jednog broja malih i srednjih preduzeæa i radnji.

Projekat je osnažio grupu od 40 nezaposlenih žena – gde su prednost imale bivše radnice Jumka, izbegla i interno raseljena lica, i samohrane majke - omoguæujuæi im treninge u oblastima:
• upravljanje poslovanjem;
• obuka - prekvalifikacija za rad na tradicionalnom razboju kao i usluge konsultacija i pružanja pomoci pri osnivanju malih i srednjih preduzeæa.

Glavne projektne aktivnosti su bile: trening modula iz menadžmenta preduzetništva, kurs ruènog tkanja na razboju, studijske posete etno sajmovima i promocija rezultata projekta na istim, organizovanje modne revije u Vranju, radi promocije rezultata projekta i konsultacije i pomoæ pri registraciji MSP.

Ovaj projekat je omoguæio ponovni pristup nezaposlenih žena na tržište rada, a samim tim vratio i neophodno poverenje u razvoj ženskog predužetništva u buduænosti. Važno je napomenuti da projekat na indirektan naèin ukljuèio i druge korisnike - porodicu, prijatelje i posetioce sajmova.
Ovaj projekat je finansirala Evropska Unija, realizovala Evropska agencija za rekonstrukciju, a sproveo Enterprise plc u okviru programa "Regionalnog drustveno - ekonomskog razvoja" i kofinasirao USAID kroz CRDA program a preko aktivnosti CHF-a.

 


Vesti


Warning: Creating default object from empty value in /www/webvol11/fe/zob9i400rg6xxsy/generator.org.rs/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1111

Warning: Creating default object from empty value in /www/webvol11/fe/zob9i400rg6xxsy/generator.org.rs/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1111

Warning: Creating default object from empty value in /www/webvol11/fe/zob9i400rg6xxsy/generator.org.rs/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1111

Warning: Creating default object from empty value in /www/webvol11/fe/zob9i400rg6xxsy/generator.org.rs/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1111

Warning: Creating default object from empty value in /www/webvol11/fe/zob9i400rg6xxsy/generator.org.rs/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1111
ukljucite-se "Gradjani i gradjanke Srbije mogu i sami/e da prijave nepravilnosti u izbornom procesu. Ukljucite se!" posmatrac-izbora.rs
mladi-su-zakon-2015-jablanicki-pirotski-i-pcinjski-okrugUdruženje Narodni parlament je, u partnerstvu sa udruženjima "Vizija" iz Pirota i "Generator" iz Vranja, i ove godine izabrano za resursni centar programa...
2014-06-18-11-20-36Ресурс центар за Пчињски округ, Удружење Генераторуз финансијску подршку Министарства омладине и спорта расписује     КОНКУРС за...
izjednaci-me Poštovani,   Ovom prilikog želim da Vas obavestim da će u okviru projekta "Izjednači me!" koji smo realizovali zajedno tokom predhodnih godinu dana,...
dear-friends-and-partners-of-balkan-streets-festival-invranje Dear friends and partners of Balkan Streets Festival inVranje (Serbia), Tesanj (Bosnia and Herzegovina) and Vukovar (Croatia), Probably you have heard...